A G E N D A

DAMOURS ME PLAINS (de Liefde valt me zwaar)

Ensemble Brevis à trois zingt in dit concert muziek van Tylman Susato [±1500 - 1561-4]. Hij was een van de eerste muziekuitgevers, gevestigd in Antwerpen. Hij begon als kalligraaf in de kathedraal van Antwerpen. Daar was hij ook werkzaam als blazer (fluit en trompet).
Na een paar vruchteloze samenwerkingen met drukkers, verwierf hij in 1543 het privilege om muziek te drukken. Hij werd een van de belangrijkste muziekdrukkers van de Lage Landen. Naast het uitgeven van Franse en Italiaanse  chansons en Latijnse motetten, stimuleerde hij de componisten in de Nederlanden sterk, om polyfonie te maken op Nederlandse teksten. Iets dat tot op dat moment nooit gedaan werd. Deze composities gaf hij uit in het Ierste en Tweetste musyck boexken van 1551.
Maar Tylman componeerde zelf ook. Hij schreef een aantal Franse chansons voor 2 stemmen met een optionele baspartij. “Zing samen zoals het u uitkomt, of zing alle drie tezamen”, staat geschreven in het voorwoord van de bundel waarin deze chansons gevat zij: Le Premier livre des chansons, van 1543.
De teksten van deze amoureuze chansons zijn ronduit treurig. Het gaat eigenlijk alleen maar over onmogelijke, onbereikbare of mislukte liefde. Het loopt nooit goed af. Daarin herkennen we de Hoofse gedachte van de liefde die tot mislukken gedoemd is. Een thema dat in de Romantiek in alle hevigheid terugkeert bij componisten.

Het Asterd Strijkkwartet speelt zulke romantische muziek van twee componisten uit de laat 18de en 19de eeuw:
Joseph Haydn [1723 - 1809] en Alexander Borodin [1833-1887]. Deze muziek sluit niet in tekst maar zeker in noten aan bij de romantische gedachte, die ook uit de chansons van Susato spreekt.
En op deze manier ontmoet in dit concert de muziek uit de 16de eeuw de muziek uit de 18de en 19de eeuw.

zondag 14 mei, 12.00
St. Luciakapel, Meersel 24, Hoogstraten (Meersel-Dreef) (B)

AANKOMEND!
ITALIAANSE MUZIEK  van Caccini en Monteverdi
Mooie solo-madrigalen over de liefde en het ongeluk.
met Marleen en Hubert. [luit]

"ANIMA DOLOROSA" luister hier
Ensemble BREVIS zingt uit het 4de madrigaalboek van Claudio Monteverde. Mooie troostrijke muziek op de grens van een nieuw tijdperk.